El tàndem Maria-Eva en la Vita Christi de sor Isabel de Villena

Autores/as

  • Rafael Alemany Ferrer Departament de Filologia Catalana i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Universitat d’Alacant.

Palabras clave:

Isabel de Villena, Vita Christi, Maria, Eva, redempció

Resumen

La Vita Christi de sor Isabel de Villena (1497) presenta la biografia de Jesús i de la seua mare, Maria, com la materialització en la Terra del pla dissenyat per Déu en el cel per a possibilitar la redempció del gènere humà, sumit en desgràcia ran de la comissió del pecat original. D’acord amb la tradició cristiana, Eva en va ser la responsable principal, mentre que, en el pol oposat, la Verge Maria contribuí de manera decisiva a esmenar-lo en acceptar esdevenir l’instrument necessari de l’encarnació de Déu en Jesús, perquè amb la seua passió i mort redimira la humanitat caiguda. En l’obra de sor Isabel l’antítesi entre aquests dos personatges femenins es difumina de manera notable, mitjançant el feeling que s’estableix entre les dues dones, ara absolutament compromeses en la restauració de l’ordre que una d’elles havia trencat temps enrere.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Aichinger, W. (2003). Isabel de Villena: la imaginación disciplinada. En W. Aichinger, M. Bidwell-Steiner, J. Bösch i E. Cescutti (eds.), The Querelle des Femmes in the Romania: Studies in honour of Friederike Hassauer (pp. 57-69). Wien: Verlag Turia + Kant.

Alemany, R. (1992). La Vita Christi de sor Isabel de Villena: ¿un texto feminista del siglo xv? En C. Segura Graiño (ed.), La voz del silencio, I: Fuentes directas para la historia de las mujeres (siglos viii-xviii) (pp. 251-264). Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna.

Alemany, R. (2012). Una visión filógina de Eva y María Magdalena. Cultura Neolatina, LXXII, 3-4, 199-223.

Arnau, R. (2001). La encarnación, historia contemplada en el Vita Christi de sor Isabel de Villena. Discurso leído el 24 de mayo de 2001 en su recepción como académico de número por el Ilmo. Sr. Dr. D.... y contestación del académico de número Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Roca Traver. Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana.

Arronis, C. (2016). Dos lecturas de la vida de María: la Vita Christi de Isabel de Villena y la Vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres. Mirabilia Journal, 22, 128-153.

Cacho, J. M. (1993). El beso en el Tirant lo Blanch. En J. Romera (ed.), Ex Libris. Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero, 1 (pp. 39-57). Madrid: Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED.

Cantavella, R. (1986). Isabel de Villena, la nostra Christine de Pisan. Encontre, 2, 79-86.

Cantavella, R. (1987). El debat pro i antifeminista en la literatura catalana medieval. Tesi doctoral inèdita. Universitat de València.

Cantavella, R. (2011). Intellectual, Contemplative, Administrator: Isabel de Villena and the Vindication of Women. En X. de Ros i G. Hazbun (eds.), A Companion to Spanish Women’s Studies (pp. 97-107). Woodbridge: Tamesis.

Cantavella, R. (2015a). Isabel de Villena i família. Una reconsideració biogràfica. Anuario de Estudios Medievales, 45/2, 715-732.

Cantavella, R. (2015b). La Vita Christi d’Isabel de Villena: referents i escriptura. En L. Badia (dir.), Literatura Medieval II: segle xv (pp. 390-408). Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona.

Cortijo, A. (2016). Sor Isabel de Villena: de la religio amoris al amor religionis. Mirabilia Journal, 22, 1-29.

Criado, M. (2016). La narración como vehículo de cohesión grupal: aprendizaje experiencial, experiencia colectiva y sublimación en la Vita Christi de Isabel de Villena. Mirabilia Journal, 22, 78-95.

Escartí V. J. (2016). Sobre la voluntad didáctica en la obra de sor Isabel de Villena. Mirabilia Journal, 22, 57-76.

Esteva, L. (2016). Isabel de Villena, una mirada teológica en femenino muy singular Isabel de Villena. Journal, 22, 154-175.

Furió, J. M. (2018). Introducció al Cartoixà. València: Institució Alfons el Magnànim.

Fuster, J. (1968). El món literari de sor Isabel de Villena. En J. Fuster, Obres completes, I (pp. 153-174). Barcelona: Edicions 62.

Fuster, J. (1968). Jaume Roig i sor Isabel de Villena. En J. Fuster, Obres completes, I (pp. 175-212). Barcelona: Edicions 62.

Graña, M. M. (2011). Un paradigma femenino de excelencia política. La Virgen María en la Vita Christi de Sor Isabel de Villena. Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 134, 69, 305-324.

Graña, M. M. (2016). Mariología, reginalidad y poder en Isabel de Villena. Una teoría política femenina del siglo xv. Mirabilia Journal, 22, 97-127.

Hauf, A. (1981). L’espiritualitat catalana medieval i la devotio moderna. En Actes del Cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 85-122). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Hauf, A. (1990a). Teologia i fantasia: la Vita Christi de sor Isabel de Villena i la tradició de les Vitae Christi medievals. En A. Hauf, D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval (pp. 323-397). València - Barcelona: Institut de Filologia Valenciana - Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Hauf, A. (1990b). El món cultural de sor Isabel de Villena. En A. Hauf, D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval (pp. 303-321). València-Barcelona: Institut de Filologia Valenciana- Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Hauf, A. (1991). Text i context de l’obra de sor Isabel de Villena. En Literatura valenciana del segle xv (pp. 91-124). València: Consell Valencià de Cultura.

Hauf, A. (1998). Corrientes espirituales valencianas en la baja Edad Media (siglos xiv-xv). Anales Valentinos. Revista de Filosofía y Teología, 24, 48, 261-302.

Hauf, A. (2006). La Vita Christi de Isabel de Villena (s. xv) como arte de meditar. Valencia: Biblioteca Valenciana.

Martínez de Toledo, A. (1970). Arcipreste de Talavera o Corbacho (ed. J. González Muela). Madrid: Castalia.

Martínez de Toledo, A. (1979). Arcipreste de Talavera o Corbacho (ed. M. Gerli). Madrid: Cátedra.

Papa, C. (1994). Car vos senyora sou la gran papesa. Mariologia e genealogie femminili nella Vita Christi di Isabel de Villena. En M. C. Graña Cid (ed.), Las sabias mujeres: educación, saber y autoría (siglos xiii-xvii) (pp. 213- 225). Madrid: Asociación Cultural Almudayna.

Peirats, A. I. (2019). La Vita Christi d’Isabel de Villena, misericòrdia restaurativa i profitosa doctrina al servei de la meditació. Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 14, 205-228.

Roig, J. (2006). Espill (ed. A. Carré). Barcelona: Quaderns Crema.

Roig, J. (2010). L’Spill (ed. A. I. Peirats). València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2 vols.

Roig, J. (2014). Espill (ed. A. Carré). Barcelona: Barcino.

Roís de Corella, J. (2020). Lo Cartoixà (ed. J. M. Furió, J. Oviedo, J. A. Aguilar i V. Garcia Peris). València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. 4 vols.

Solomon, M. (1998). The Literature of Misogyny in Medieval Spain: Arcipreste de Talavera and the Spill. Cambridge: Cambridge University Press.

Twomey, L. (2013). The Fabric of Marian Devotion in Isabel de Villena’s Vita Christi, Woodbrige - New York: Tamesis.

Villena, I. de (1497). Vita Christi. València: Lope de Roca.

Villena, I. de (1513). Vita Christi. València: Jorge Costilla.

Villena, I. de (1527). Vita Christi. Barcelona: Carles Amorós.

Villena, I. de (1916). Llibre anomenat Vita Christi (ed. R. Miquel i Planas). Barcelona: Biblioteca Catalana. 3 vols.

Villena, I. de (2011). Vita Christi (ed. V. J. Escartí). València: Institució Alfons el Magnànim.

Publicado

2021-11-18

Cómo citar

Alemany Ferrer, R. (2021). El tàndem Maria-Eva en la Vita Christi de sor Isabel de Villena. Specula: Revista De Humanidades Y Espiritualidad, (2), 39-66. Recuperado a partir de https://revistas.ucv.es/index.php/specula/article/view/976