Specula: Journal of Humanities and Spirituality

Buscador

L’Antic Testament en la lírica i les novas a la Corona d’Aragó (segles XII-XV)

Abstract

This article deals with the relationship between lyric poetry and the short narrative that took place in the Crown of Aragon in the period from the twelfth to the fifteenth centuries, that is between Guillem de Berguedà and Jordi de Sant Jordi, and the Old Testament. I collect the appearances of biblical figures that allow the writers to exemplify various circumstances, whether sentimental order, generally to proclaim the fidelity to the lady; whether personal, in the case of those who equate their life process with some biblical character, as is the case with Ramon Llull; political, while justifying a certain social organization; to expose some moral lessons, with special emphasis on misogynistic discourse, particularly in the case of the troubadour who most uses biblical texts such as Cerverí de Girona, and, of course, especially in poems of vituperation, with the memory of negative characters, as Cain could be.

References

Badia, L. (1983). Poesia catalana del segle XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Quaderns Crema.

Batalla, J. (2004). Ramon Llull. Lo desconhort. Lo cant de Ramon, Obrador Edèndum, Tona.

Cabré, M. (2011). Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran. Universitat de Barcelona/ Universitat de les Illes Balears.

Cabré, M. (2022). Evocacions bíbliques en l’obra de Cerverí de Girona. En J. Santanach, J. Ferrer, S. Dalemus (eds.) La Bíblia a la literatura catalana (pp. 75-99). Barcino.

Cantavella, R. (2013). El Facet, una ars amandi medieval. Institut Interuniversitari de Filologia valenciana/PAM.

Compagna, A. Mª (2021). Guillem de Torroella. La faula. Garnier, TLMA.

Coromines, J. (1991). Guillem de Cervera. Versos proverbials. Curial.

Fratta, A. (2005). Jordi de Sant Jordi. Poesies. Barcino, ENC.

Garel, J. (1973). La prière du plus grand péril. En Mélanges de Langue et de Littérature médiévales oferts à Pierre Le Gentil. SEDES, 311-318.

Langfors, A. (1924). Les chansons de Guilhem de Cabestanh. Honoré Champion, CFMA.

Lazzerini, L. (2010). Silva portentosa. Mucchi.

Méjean-Thiolier, S. i Notz-Grob, M. F. (1997). Nouvelles courtoises, LGF.

Olivar, M. (1927). Bernat Metge. Anselm Turmeda. Obres menors. Barcino, ENC.

Oroz, F. J. (1972). La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Institución Príncipe de Viana.

Ors, J. (1977-1978). El Libre dels mariners (Text i caracterització literària). BRABLB, XXXVII, 213-252.

Pacheco, A. (1971) Testament de Bernat Serradell, de Vic. Barcino, ENC.

Pacheco, A. (1983) Blandin de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV. Edicions 62 i la Caixa.

Pacheco, A. (1997) Francesc de la Via. Obres. Quaderns Crema.

Pedretti, M. (2014). Anselm Turmeda. En Lola Badia (dir) Història de la Literatura Catalana, II, Literatura Medieval. Segles XIV-XV (239-260). Barcino.

Riquer, Martí de (1947) Obras completas del trovador Cerverí de Girona. Instituto Español de Estudios Mediterráneos.

Riquer, Martí de (1951) Andreu Febrer. Poesies. Barcino, ENC.

Riquer, Martí de (1959) Obras de Bernat Metge. Universitat de Barcelona, Biblioteca de Autores Barceloneses.

Riquer, Martí de (1996) Guillem de Berguedà. Poesies. Quaderns Crema.

Riquer, Martí de (1997) Antologia de poetes catalans. I. Època medieval. Galàxia Gutenberg/ Cercle de lectors.

Romeu, J. (1986) Ramon Llull. Poesies. Enciclopèdia Catalana.

Scarpati, O. (2008) Retorica del trobar. Le comparazioni nella lirica occitana. Viella.

Ullmann, W. (1983) Historia del pensamiento político en la Edad Media. Ariel.

Vatteroni, S. (1999) Falsa clercia. La poesia anticlericale dei trovatori. Edizioni dell’Orso.

Downloads

Download data is not yet available.