Liburna. Revista Internacional de Humanidades

Buscador

Indexación de datos

Indexación de datos

Carhus Plus+ (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)
CIRC-EC3metrics (Universidad de Granada)
Dialnet (Universidad de La Rioja)
ERIH PLUS (Noruega)
ÍnDICEs (CSIC)
MIAR (Universitat de Barcelona)
WorldCat