[1]
R. Alemany Ferrer, «El tàndem Maria-Eva en la Vita Christi de sor Isabel de Villena», Specula, n.º 2, pp. 39-66, nov. 2021.