[1]
C. Arronis Llopis, «SEVER DE BARCELONA EN LA PRIMERA HAGIOGRAFIA REFORMADA», Specula, n.º 1, pp. 153-182, jun. 2021.