[1]
Alemany Ferrer, R. 2021. El tàndem Maria-Eva en la Vita Christi de sor Isabel de Villena. Specula: Revista de Humanidades y Espiritualidad. 2 (nov. 2021), 39-66.